Pomiń zawartość →

P-15/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Modernizacja systemu odsiarczania biogazu

na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

 UWAGA: ZMIANA SIWZ!!!

Termin składania ofert do dnia:

 29.09.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

 29.09.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 Pliki do pobrania:

Data dodania:

17.09.2014r. – Ogłoszenie – P15/2014

17.09.2014r. – SIWZ – P15/2014
24.092014r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P15/2014 – ZMIANA SIWZ

24.092014r. – Gwarancja – P15/2014

20.11.2014r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P15/2014

 

Opublikowano w Archiwum przetargów