Pomiń zawartość →

P-15/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Zakup, dostawa i montaż kompletnego urządzenia do automatycznego konfekcjonowania wody pitnej

Termin składania ofert do dnia:

13.10.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

13.10.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

5.10.2015 – Ogłoszenie – P15/2015

5.10.2015 – SIWZ – P15/2015

9.10.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P15/2015

14.10.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P15/2015

Opublikowano w Archiwum przetargów