Pomiń zawartość →

P-15/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Modernizacja modułów kogeneracyjnych G1 i G3 zainstalowanych na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia:

29.06.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

29.06.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

9.06.2016 – Ogłoszenie – P15/2016

9.06.2016 – SIWZ – P15/2016

17.06.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P15/2016

1.07.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P15/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów