Pomiń zawartość →

P-15/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od prochowni do
ul. Kwarcowej

 

 

Termin składania ofert do dnia:

23.07.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.07.2018 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

06.07.2018 – Ogłoszenie – P15/2018

06.07.2018 – SIWZ – P15/2018

06.07.2018 – Dokumentacja projektowa – P15/2018

06.07.2018 – Załączniki edytowalne – P15/2018

31.07.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P15/2018

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów