Pomiń zawartość →

P-15/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Przebudowa włazów na kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

07.07.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

07.07.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

26.06.2020 r. – Ogłoszenie – P15/2020

26.06.2020 – SIWZ – P15/2020

26.06.2020 r. – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – P15/2020

26.06.2020 r. – Załączniki edytowalne – P15/2020

02.07.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P15/2020

02.07.2020 r. – Logo włazów – P15/2020

10.07.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P15/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów