Pomiń zawartość →

P-16/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”

Uwaga zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ:

– w SIWZ zmianie uległ zapis pkt III 3.2 ppkt 19)

– w ogłoszeniu zmianie uległ zapis pkt 19) w dziale „Przedmiot Zamówienia”

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

30.12.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

30.12.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

15.12.2015 – Ogłoszenie – P16/2015

15.12.2015 – SIWZ – P16/2015

15.12.2015 – Załącznik – P16/2015

17.12.2015 – Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ

22.12.2015- Unieważnienie postępowania-P16/2015

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów