Pomiń zawartość →

P-16/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie – Etap II

 

Termin składania ofert do dnia:

25.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.08.2017 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.08.2017 – Ogłoszenie – P16/2017

10.08.2017 – SIWZ – P16/2017

10.08.2017 – Dokumentacja projektowa – P16/2017

29.08.2017 – Informacja o złożonych ofertach – P16/2017

7.09.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P16/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów