Pomiń zawartość →

P-16/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Dostawa kraty zgrzebłowej z wyposażeniem elektrycznym i AKPiA na przepompownię ścieków przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

09.08.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

09.08.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

25.07.2018 – Ogłoszenie – P16/2018

25.07.2018 – SIWZ – P16/2018

25.07.2018 – Załączniki edytowalne – P16/2018

06.08.2018 – Pytania i odpowiedzi – P16/2018

06.08.2018 – Rysunek 1 – P16/2018

06.08.2018 – Rysunek 2 – P16/2018

06.08.2018 – Rysunek 3 – P16/2018

17.08.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P16/2018

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów