Pomiń zawartość →

P-17

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizację metodą bezwykopową ciasnopasowaną kanalizacji sanitarnej Φ 200÷500, L=522 mb

w ul. Podkarpackiej

 

 

Termin składania ofert do dnia:

08.08.2011  do godz. 10:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

08.08.2011 o godz. 10:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów