Pomiń zawartość →

P-17/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko – Pompownia wody PII ze zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert do dnia:

 14.11.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

 14.11.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 Pliki do pobrania:

Data dodania:

22.10.2014r. – Ogłoszenie – P17/2014
22.10.2014r. – SIWZ – P17/2014
22.10.2014r. – Dokumentacja projektowa – P17/2014
22.10.2014r. – Załączniki nr 1-4 – P17/2014

7.11.2014r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P17/2014

7.11.2014r. – Załącznik nr 7 – p17/2014

 

20.11.2014r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2- P17/2014
20.11.2014r. – Załącznik do odpowiedzi- P17/2014

26.11.2014r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P17/2014

Opublikowano w Archiwum przetargów