Pomiń zawartość →

P-17/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni

Uwaga. Zmiana terminu skladania oferty.

Termin składania ofert do dnia:

14.01.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

14.01.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

15.12.2015 – Ogłoszenie – P17/2015

15.12.2015 – SIWZ – P17/2015

15.12.2015 – Załącznik – P17/2015

21.12.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P17/2015

23.12.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2 – P17/2015

31.12.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 3 – P17/2015

22.01.2016 – Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty – P17/2015

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów