Pomiń zawartość →

P-17/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu oraz monitoringu do zamontowania na wodomierze, na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a systemem zarządzającym oraz na system zarządzający

 

 Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

27.08.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.08.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

01.08.2018 – Ogłoszenie – P17/2018

01.08.2018 – SIWZ – P17/2018

01.08.2018 – Załączniki edytowalne – P17/2018

14.08.2018 – Pytania i odpowiedzi – P17/2018

20.08.2018 – Pytania i odpowiedzi 2 – P17/2018

28.08.2018 – Unieważnienie postępowania – P17/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów