Pomiń zawartość →

P-17/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

        Budowa studni pomiarowych dn 1200, dn 1500 na sieci wodociągowej

 

  

Termin składania ofert do dnia:

06.05.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

06.05.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

24.04.2019 – Ogłoszenie – P17/2019

24.04.2019 – SIWZ – P17/2019

25.04.2019 – Dokumentacja projektowa – P17/2019

25.04.2019 – Załączniki edytowalne – P17/2019

07.05.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P17/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów