Pomiń zawartość →

P-17/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Dostawa polimeru w formie emulsji oraz proszku wspomagającego proces odwadniania osadu przefermentowanegona Oczyszczalni Ścieków

w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

31.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

31.03.2020 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

19.03.2020 r. – Ogłoszenie – P17/2020

19.03.2020 r. – SIWZ- P17/2020

19.03.2020 r. – Załączniki edytowalne – P17/2020

3.04.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P17/2020

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów