Pomiń zawartość →

P-18/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

19.01.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

19.01.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

19.12.2014 – Ogłoszenie – P18/2014

19.12.2014 – SIWZ – P18/2014

8.01.2014 – Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2014 -P18/2014

11.02.2014 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P18/2014

Opublikowano w Archiwum przetargów