Pomiń zawartość →

P-18/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”

Uwaga. Zmiana terminów składania ofert.

Termin składania ofert do dnia:

11.01.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

11.01.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.12.2015 – Ogłoszenie – P18/2015

22.12.2015 – SIWZ – P18/2015

22.12.2015 – Załącznik – P18/2015

23.12.2015 – Załączniki nr 2- P18/2015 

4.1.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P18/2015

4.1.2016 – Załącznik nr 3 – P18/2015

5.1.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2- P18/2015

5.1.2016 – Załącznik nr 4 – P18/2015

22.1.2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P18/2015

 

Opublikowano w Archiwum przetargów