Pomiń zawartość →

P-18/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących modernizacji magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Energetycznej do ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie”

Termin składania ofert do dnia:

14.07.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.07.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

30.06.2016 – Ogłoszenie – P18/2016

30.06.2016 – SIWZ – P18/2016

30.06.2016 – Mapa – P18/2016

30.06.2016 – Mapa 2 – P18/2016

05.07.2016- Załączniki-P18/2016

11.07.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P18/2016

21.07.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P18/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów