Pomiń zawartość →

P-19

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Φ 300 na Φ 600 mm,

w ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, L=1311,4 mb

 

 

Termin składania ofert do dnia:

12.08.2011  do godz. 10:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

12.08.2011 o godz. 10:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów