Pomiń zawartość →

P-19/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – Etap III

 

Termin składania ofert do dnia:

14.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.09.2017 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

31.08.2017 – Ogłoszenie – P19/2017

31.08.2017 – SIWZ – P19/2017

31.08.2017 – Dokumentacja projektowa – P19/2017

31.08.2017 – Załączniki edytowalne – P19/2017

8.09.2017- Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P19/2017

22.09.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P19/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów