Pomiń zawartość →

P-19/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe na usługi społeczne
wymienione w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE,
poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo zamówień publicznych. na:

  

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Kompleksowa ochrona obiektów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rzeszowiee

 

 

Termin składania ofert do dnia:

21.04.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.04.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

27.03.2020 r. – Ogłoszenie – P19/2020

27.03.2020 r. – SIWZ- P19/2020

27.03.2020 r. – Załączniki edytowalne – P19/2020 

10.04.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P19/2020

17.04.2020 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2 – P19/2020

05.05.2020r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P19/2020

05.06.2020r. – Informacja o udzieleniu zamówienia – P19/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów