Pomiń zawartość →

P-20

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Dostawę koagulantu siarczanu glinu 17%


Termin składania ofert do dnia:

05.07.2011  do godz. 14:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

05.07.2011 o godz. 14:15 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów