Pomiń zawartość →

P-20/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenu w rejonie Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – zadanie 5

 

Termin składania ofert do dnia:

6.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

6.09.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.08.2017 – Ogłoszenie – P20/2017

22.08.2017 – SIWZ – 20/2017

22.08.2017 – Dokumentacja projektowa – P20/2017

22.08.2017 – Załączniki edytowalne -P20/2017

7.09.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P20/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów