Pomiń zawartość →

P-20/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa rur i kształtek PE i PVC

 

Termin składania ofert do dnia:

10.09.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.09.2018 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

31.07.2018 – Ogłoszenie – P20/2018

02.08.2018 – SIWZ – P20/2018

02.08.2018 – Załączniki nr 1, 3 – P20/2018

02.08.2018 – Załącznik nr 1a – wykaz cen – P20/2018

02.08.2018 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – P20/2018

02.08.2018 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – instrukcja – P20/2018

02.08.2018 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – krótka instrukcja – P20/2018

10.09.2018 – Informacja o złożonych ofertach – P20/2018

04.10.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P20/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów