Pomiń zawartość →

P-21/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Trembeckiego w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

5.08.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

5.08.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

18.07.2016 – Ogłoszenie – P20/2016

18.07.2016 – SIWZ – P20/2016

18.07.2016 -1. Dokumentacja projektowa – P21/2016

18.07.2016. -2. Dokumentacja projektowa – P21/2016

18.07.2016 – Załącznik-P16/2016

01.08.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P21/2016

19.08.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P21/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów