Pomiń zawartość →

P-21/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie Al. Powstańców Warszawy i Podwisłocze w Rzeszowie – etap III

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

14.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.09.2017 o godz. 12:45 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

31.08.2017 – Ogłoszenie – P21/2017

31.08.2017 – SIWZ – P21/2017

31.08.2017 – Dokumentacja projektowa – P21/2017

31.08.2017 – Załączniki edytowalne – P21/2017

20.09.2017 – Informacja o unieważnieniu postępowania – P21/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów