Pomiń zawartość →

P-21/2018

 

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

      Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej pod terenem kolejowym w rejonie ul. Wyzwolenia w Rzeszowie

 

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

06.09.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

06.09.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.08.2018 – Ogłoszenie – P21/2018

22.08.2018 – SIWZ – P21/2018

22.08.2018 – Dokumentacja projektowa – P21/2018

22.08.2018 – Załączniki edytowalne – P21/2018

29.08.2018 – Dokumentacja projektowa – uzupełnienie – P21/2018

30.08.2018 – Pytania i odpowiedzi – P21/2018

31.08.2018 – Pytania i odpowiedzi 2 – P21/2018

06.09.2018 – Unieważnienie postępowania – P21/2018

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów