Pomiń zawartość →

P-21/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu oraz monitoringu do zamontowania na wodomierze, na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a systemem zarządzającym oraz na system zarządzający

UWAGA zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia:

30.04.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

30.04.2020 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

30.03.2020 r. – Ogłoszenie – P21/2020

30.03.2020 r. – SIWZ- P21/2020

30.03.2020 r. – Załączniki edytowalne – P21/2020 

21.04.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – P21/2020

6.05.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P21/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów