Pomiń zawartość →

P-21/2/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św Floriana i Kwarcowa

 

Termin składania ofert do dnia:

5.12.2012  do godz. 12:00 – sekretariat MPWIK (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

5.12.2012 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów