Pomiń zawartość →

P-22

 

 

 

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko

 

Termin składania ofert do dnia:

30.06.2011  do godz. 12:00 –sekretariat pok. 104

 

Termin otwarcia ofert dnia:

30.06.2011 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów