Pomiń zawartość →

P-22/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Przełączenie pompowni ścieków Miła I i Miła II do kanalizacji sanitarnej w ulicy Strażackiej w Rzeszowie

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

  UWAGA – zmiana siwz

Termin składania ofert do dnia:

26.07.2012  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

26.07.2012 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów