Pomiń zawartość →

P-22/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia:

21.09.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.09.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

Dokumentacja techniczna:


 Data dodania:

1.09.2016 – Ogłoszenie – P22/2016

1.09.2016 – SIWZ – P24/2016

1.09.2016 – Pozwolenie na budowę – P22/2016

1.09.2016 – Projekt budowlany – P22/2016

1.09.2016 – Projekt wykonawczy – P22/2016

1.09.2016 – Przedmiar robót – P22/2016

1.09.2016 – STWiOR – P22/2016

8.09.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P22/2016

9.09.2016 – Załącznik edytowalny – P22/2016

14.09.2016 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P22/2016

14.09.2016 – Opinia geotechniczna -P22/2016
22.09.2016 – Informacja o złożonych ofertach – P22/2016

3.10.2016- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P22/2016

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów