Pomiń zawartość →

P-22/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa ładowarki przegubowej, ciągnika oraz przyczepy w ramach Projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

 Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

6.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

6.09.2017 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

25.08.2017 – Ogłoszenie – P22/2017

25.08.2017 – SIWZ – 22/2017

25.08.2017 – Załączniki edytowalne -P22/2017

30.08.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P22/2017

1.09.2017 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P22/2017

7.09.2017 – Informacja o złożonych ofertach – P22/2017

18.09.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P22/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów