Pomiń zawartość →

P-22/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

           Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – Etap III/2018

  

Termin składania ofert do dnia:

24.09.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

24.09.2018 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

14.09.2018 – Ogłoszenie – P22/2018

14.09.2018 – SIWZ – P22/2018

14.09.2018 – Dokumentacja projektowa – P22/2018

14.09.2018 – Załączniki edytowalne – P22/2018

25.09.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P22/2018

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów