Pomiń zawartość →

P-23/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

            Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

27.09.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.09.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

14.09.2018 – Ogłoszenie – P23/2018

14.09.2018 – SIWZ – P23/2018

14.09.2018 – Załączniki edytowalne – P23/2018

04.10.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P23/2018 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów