Pomiń zawartość →

P-24/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karpa w Rzeszowie

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Termin składania ofert do dnia:

24.08.2012  do godz. 12:00 – sekretariat MPWIK (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

24.08.2012 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów