Pomiń zawartość →

P-24/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa po trasie magistrali wodociągowej d=500, 450, 315 mm przy ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – etap II

Uwaga zmiana SIWZ!

Termin składania ofert do dnia:

2.09.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

2.09.2016 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

2.08.2016 – Ogłoszenie – P24/2016

2.08.2016 – SIWZ – P24/2016

2.08.2016 – Dokumentacja projektowa – P24/2016

23.08.2016 – Zawiadomienie o zmianie zapisów SIWZ – P24/2016

23.08.2016 – Dodatkowy zakres robót – P24/2016

24.08.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami i zmiana SIWZ – P24/2016

31.08.2016 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P24/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów