Pomiń zawartość →

P-24/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

         Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Śnieżnej i Lotosowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kotuli w Rzeszowie

 

  

Termin składania ofert do dnia:

05.07.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.07.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

19.06.2019 – Ogłoszenie – P24/2019

19.06.2019 – SIWZ – P24/2019

19.06.2019 – Załączniki edytowalne – P24/2019

21.06.2019 – Dokumentacja projektowa – P24/2019

18.07.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P24/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów