Pomiń zawartość →

P-25/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej na os. Krakowska Południe w Rzeszowie

 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

23.11.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.11.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

24.10.2016 – Ogłoszenie – P25/2016

24.10.2016 – SIWZ – P25/2016

24.10.2016 – Dokumentacja projektowa – P25/2016

24.10.2016 – Załączniki edytowalne – P25/2016

16.11.2016 – Zawiadomienie o zmianie zapisów SIWZ – P25/2016

16.11.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P25/2016

16.11.2016 – Załącznik do pytań – P25/2016

24.11.2016 – Informacja o złożonych ofertach – P25/2016

21.12.2016 – Informacja o unieważnieniu postępowania – P25/2016

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów