Pomiń zawartość →

P-25/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm wraz z siecią rozdzielczą DN 150 oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej – Etap I”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

5.10.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

5.10.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

20.09.2017 – Ogłoszenie – P25/2017

20.09.2017 – SIWZ – P25/2017

20.09.2017 – Załącznik – P25/2017

09.10.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P25/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów