Pomiń zawartość →

P-25/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa budynku laboratorium zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej wyposażonego w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej” na działce nr 250/2 obr. 217 w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej

  

  Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

23.10.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.10.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

02.10.2018 – Ogłoszenie – P25/2018

02.10.2018 – SIWZ – P25/2018

02.10.2018 – Dokumentacja projektowa -P25/2018

02.10.2018 – Przedmiar robót -P25/2018

15.10.2018 – Załączniki edytowalne -P25/2018

19.10.2018 – Pytania i odpowiedzi – P25/2018

30.10.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P25/2018

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów