Pomiń zawartość →

P-25/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej Dn400 mm wraz z siecią rozdzielczą DN150 mm oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

02.06.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

02.06.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

26.05.2020 r. – Ogłoszenie – P25/2020

26.05.2020 r. – SIWZ- P25/2020

26.05.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P25/2020

26.05.2020 r. – Załączniki edytowalne – P25/2020 

05.06.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P25/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów