Pomiń zawartość →

P-26/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa

Termin składania ofert do dnia:

15.09.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

15.09.2016 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

1.09.2016 – Ogłoszenie – P26/2016

1.09.2016 – SIWZ – P26/2016

1.09.2016 – Dokumentacja techniczna – P26/2016

14.09.2016 – Załączniki – P26/2016

22.09.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P26/2016

 

Opublikowano w Archiwum przetargów