Pomiń zawartość →

P-26/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

01.06.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

01.06.2020 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

18.05.2020 r. – Ogłoszenie – P26/2020

18.05.2020 r. – SIWZ- P26/2020

18.05.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P26/2020

18.05.2020 r. – Załączniki edytowalne – P26/2020 

05.06.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P26/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów