Pomiń zawartość →

P-27/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Granicznej w Rzeszowie

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

11.12.2012  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

11.12.2012 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów