Pomiń zawartość →

P-27/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego typu pickup

Uwaga zmiana SIWZ!

Zmiana terminu składania ofert. 

Termin składania ofert do dnia:

20.09.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

20.09.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

8.09.2016 – Ogłoszenie – P27/2016

8.09.2016 – SIWZ – P27/2016

9.09.2016 – Zawiadomienie o zmianie zapisów SIWZ – P27/2016

14.09.2016  – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P27/2016

20.09.2016 – Informacja o złożonych ofertach – P27/2016

28.09.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P27/2016

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów