Pomiń zawartość →

P-27/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

24.10.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

24.10.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.10.2017 – Ogłoszenie – P27/2017

10.10.2017 – SIWZ – P27/2017

10.10.2017 – Dokumentacja projektowa – P27/2017

10.10.2017 – Załączniki edytowalne – P27/2017

17.10.2017- Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P27/2017

20.10.2017- 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P27/2017

20.10.2017 -2. Załączniki edytowalne – P27/2017

24.10.2017 – Informacja o złożonych ofertach – P27/2017

26.10.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P27/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów