Pomiń zawartość →

P-27/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – etap IV

  

Termin składania ofert do dnia:

05.12.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.12.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

19.11.2018 – Ogłoszenie – P27/2018

19.11.2018 – SIWZ – P27/2018

19.11.2018 – Dokumentacja projektowa – P27/2018

19.11.2018 – Załączniki edytowalne – P27/2018

13.12.2018 – Zestawienie ofert – P27/2018

13.12.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P27/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów