Pomiń zawartość →

P-27/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

  Modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Zielone Wzgórze

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

  

Termin składania ofert do dnia:

07.08.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

07.08.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.07.2019 – Ogłoszenie – P27/2019

22.07.2019 – SIWZ – P27/2019

22.07.2019 – Dokumentacja projektowa – P27/2019

25.07.2019 – Załączniki edytowalne – P27/2019

07.08.2019 – Unieważnienie postępowania – P27/2019

Opublikowano w Archiwum przetargów