Pomiń zawartość →

P-28/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

23.09.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.09.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

8.09.2016 – Ogłoszenie – P28/2016

8.09.2016 – SIWZ – P28/2016

9.09.2016 – Dokumentacja projektowa – P28/2016

19.09.2016 – Projekt budowlany (dodatkowe strony 12-20)- P28/2016

19.09.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P28/2016

4.10.2016- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P28/2016

 

Opublikowano w Archiwum przetargów