Pomiń zawartość →

P-28/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Modernizacja komory zasuw przy zbiornikach wody pitnej na os. Pobitno
w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

18.06.2020  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.06.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

04.06.2020 r. – Ogłoszenie – P28/2020

04.06.2020 r. – SIWZ – P28/2020

04.06.2020 r. – Dokumentacja projektowa – P28/2020

22.06.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P28/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów